Kilpailukieltosopimuksia koskeva sääntely on muuttunut

Kilpailukieltosopimusta koskeva sääntely on muuttunut 1.1.2022 alkaen

Kilpailukieltosopimusta koskevat työsopimuslain säännökset ovat muuttuneet 1.1.2022. Muutokset on syytä tiedostaa ja on syytä arvioida, onko työnantajalla voimassa oleviin kilpailukieltosopimuksiin syytä reagoida annetun vuoden mittaisen siirtymäajan puitteissa.

Erityisesti muutosten sisällön osalta on syytä tiedostaa, että työntekijä on jatkossa oikeutettu korvaukseen (40 % / 60 % työntekijän palkasta) kilpailukieltosopimuksessa sovitulta rajoitusajalta. Tämän myötä on selvää, että työnantajan on perusteltua aidosti harkita kilpailukieltosopimuksen tarve kunkin työntekijän työsuhteessa myös kustannussyistä sen lisäksi, että kilpailukieltosopimukselle tulee edelleen olla erityisen painava syy.

Muutoksesta aiheutuu tulkinnallisuuksia, joiden osalta on odotettavissa aikanaan oikeustilaa selventävää oikeuskäytäntöä. Erityisen mielenkiintoinen piirre uudessa sääntelyssä on se, että kilpailukieltosopimus saattaa olla jatkossa työntekijän intressissä siitä seuraavan palkallisen elementin seurauksena.