VHO 14.3.2024 nro 108 – Vuokratyöntekijän työsuhteen irtisanominen

Vaasan hovioikeus on 14.3.2024 antanut ratkaisun nro 108, joka koskee henkilöstövuokrausta harjoittavan yrityksen suorittaman työntekijän irtisanomisen laillisuutta. Henkilöstövuokrausyritys on irtisanonut työntekijän, koska vuokratyövoiman tilaussopimus, jonka perusteella työntekijä on tehnyt työtä käyttäjäyrityksessä, on päättynyt tilaajayrityksen suorittamaan irtisanomiseen, eikä työntekijälle ole ollut tarjota muuta työtä.

Taustalla asiassa on ollut se, että vuokrattu työntekijä on käyttäytynyt moitittavasti käyttäjäyrityksessä, mikä on johtanut siihen, että tilaussopimus on irtisanottu tilaajayrityksen toimesta. Tapauksessa tilaajayritys on ollut eri kuin käyttäjäyritys, mutta nämä voisivat olla myös samoja yrityksiä ilman, että seikalla on merkitystä.

Henkilöstövuokrauksessa työntekijä on työsuhteessa henkilöstövuokrausyritykseen, mutta tekee työnsä käyttäjäyrityksessä. Yritysten välinen tilaussopimus ei ole työsopimus, ja se voidaan lähtökohtaisesti irtisanoa vapaasti tilaussopimuksessa sovittuja ehtoja noudattaen. Kuitenkin, mikäli tilaajayritys irtisanoo tilaussopimuksen epäasiallisista syistä, kuten vuokratyöntekijän syrjintä, voi tällä olla vaikutusta tilaussopimuksen irtisanomisen laillisuuteen. Lisäksi tilaussopimuksen päättymisestä seuraa henkilöstövuokrausyrityksessä tarjolla olevan työn vähentymistä. Mikäli henkilöstövuokrausyritys tästä syystä irtisanoo vuokratyöntekijän työsuhteen, voi työntekijän irtisanominen olla laiton, koska sen taustalla on tosiasiallisesti tilaajayrityksen vetoama epäasiallinen syy. Hovioikeus on näiltä osin hyväksynyt käräjäoikeuden jo aiemmin tekemän johtopäätöksen, jonka mukaan asiallinen ja hyväksyttävä syy riittää tilaussopimuksen päättämiseen.

Mielenkiintoisinta hovioikeuden ratkaisussa on kuitenkin seuraava. Hovioikeus on edellä todetun lähtökohdan jälkeen linjannut, millä edellytyksillä henkilöstövuokrausyritys saa irtisanoa työntekijän vetoamalla työsopimuslain taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisiin, jotka ovat seurausta tilaajayrityksen suorittamasta tilaussopimuksen irtisanomisesta, jonka taustalla on puolestaan tosiasiallisesti vuokratyöntekijän moitittava toiminta käyttäjäyrityksessä.

Näiltä osin on toki selvää, että henkilöstövuokrausyritys voi työnantajana päättää vuokratyöntekijän työsuhteen ainoastaan työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla. Hovioikeus on kuitenkin ratkaisussa asettanut lisävaatimuksen, jonka mukaan työntekijän moitittavan menettelyn käyttäjäyrityksessä on täytettävä työsopimuslain mukainen henkilöstä johtuva irtisanomisperuste, jotta henkilöstövuokrausyritys voi perustaa irtisanomisen työsopimuslain mukaisiin taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin. Vuokratyövoiman tilaussopimuksen päättämisperuste tulee siten olla tehokas myös henkilöstä johtuvana irtisanomisperusteena, mikäli työntekijä olisi ollut työsuhteessa käyttäjäyritykseen.

Yhteenvetona on todettavissa, että työntekijän irtisanominen on mainituissa olosuhteissa edellyttänyt, että irtisanomiselle on ollut sekä henkilöstä johtuvat että taloudelliset ja tuotannolliset perusteet. Siten kahden, lähtökohtaisesti toisistaan riippumattoman, irtisanomisperusteen on tullut täyttyä samanaikaisesti. Tämä on erittäin mielenkiintoinen johtopäätös hovioikeudelta.

Tuomio ei ole lainvoimainen per 21.3.2021.