Asianajaja
Mikko Mäenpää

Asianajaja Mikko Mäenpää on asianajotoimiston perustaja ja omistaja. Hän on työskennellyt erityisesti työ-, vakuutus- ja korvausoikeudellisten kysymysten parissa. Hän tarjoaa kuitenkin palveluita koskien myös useita muita oikeudenaloja.

Mäenpää kuuluu työoikeuteen erikoistuneiden asianajajien keskuudessa siihen harvalukuiseen joukkoon, jolla on kokemusta työskentelystä yrityksessä, työmarkkinajärjestössä ja asianajajana. Tämän seurauksena hänellä on poikkeuksellisen syvällinen ja monipuolinen ymmärrys siitä, millaisia työoikeudellisia haasteita arjessa kohdataan ja millaista konkreettista apua niihin kaivataan.

Mäenpää on toiminut vuosien ajan vakuutusyhtiössä erityisesti vastuu- ja oikeusturvavakuutusten parissa. Mäenpäällä on syvällinen osaaminen koskien vakuutuksista maksettavia korvauksia ja näiden suhdetta vahingonkorvausvastuuseen.

Mäenpää on valmistunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta 2005. Lisäksi hän on myöhemmin laajentanut koulutustaustaansa valmistumalla Helsingin kauppakorkeakoulusta 2008.


Työkokemus

– Asianajotoimisto Mikko Mäenpää Oy (2022-)
– Asianajotoimisto Ruoholahti Oy (2018-2022)
– Palvelualojen työnantajat Palta ry (2014-2018)
– LähiTapiola-konserni (2005-2014)