Asianajotoimisto
Mikko Mäenpää

Asianajotoimisto on keskittynyt riitojen ratkaisemiseen.

Asianajotoimiston erityisalaa ovat työsuhteista, kauppa- ja muista sopimuksista, vakuutuksista ja vahingonkorvauksista seuraavat erimielisyydet ja kysymykset.

Palvelut

Työoikeus

Työoikeus on asianajotoimiston suoranainen erikoisala. Työoikeuteen liittyen palvelut kattavat kaikki työsuhteisiin liittyvät tarpeet, joita ovat esimerkiksi työsuhteesta tai sen päättymisestä aiheutuvien riitatilanteiden ennaltaehkäisy ja ratkaiseminen ja yleinen neuvonta.

Riidanratkaisu

Ensisijaisesti kaikki riidat pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Riidanratkaisuun liittyen palvelut kattavat  sovintoneuvottelut, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt. Työsuhteiden ohella riitoja aiheutuu erityisesti  asuntokaupoista, rakentamisesta ja erilaisista vahinkotilanteista.

Vakuutusoikeus

Vakuutuskorvausten osalta riitatilanteita aiheutuu herkästi koskien kysymystä, onko vahinko vakuutuksesta korvattavissa ja mikä on perusteltu korvauksen määrä.

Sopimusoikeus

Sopimuksiin liittyvät asianajotoimiston toimeksiannot koskevat yleisimmin kysymystä sopimuksen oikeasta tulkinnasta, sopimuksen laadintaa taikka neuvontaa ja riidanratkaisua sopimusrikkomuksen tilanteessa. 

Referenssejä

Palveluita niin yrityksille
kuin yksityishenkilöille

Asianajotoimisto ei ole profiloinut itseään asiakkaiden suhteen, vaan palveluita käyttävät asiakkaat suuryrityksistä yksityishenkilöihin.

Asianajotoimisto sijaitsee Niittykummussa, Espoossa. Osoite on Kappelikuja 6, 02200 Espoo.

050 337 9234